Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Studeni 2006. ::: Vol.57 No.11

    Carlo Vercellone

RAD, INFORMACIJA I ZNANJE U NOVOM KAPITALIZMU: HIPOTEZA O KOGNITIVNOM KAPITALIZMU

Izlaganje sa skupa

-

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 809 - 825 (pdf, 204.22 KB)