Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2006. ::: Vol.57 No.12

    Milan Mesarić

OBRISI NOVOG, SOCIJALNO PRAVEDNOG, EKONOMSKI UČINKOVITOG I EKOLOŠKI ODRŽIVOG MODELA

Recenzija, Prikaz

Autor razmatra ideje većeg broja svjetski poznatih ekonomista, sociologa i filozofa o rađanju novog društveno-ekonomskog i civilizacijskog modela, koje je na prijelazu milenija već otpočelo. Naime, postojeći model neoliberalnog, globaliziranog kapitalizma je po mišljenju autora dugoročno neodrživ, i to prvenstveno zbog sve nepodnošljivije socijalne polarizacije, a potom zbog nezaustavljivog uništavanja ekološke ravnoteže. Osim toga nova tehnološka paradigma oličena u informatičkoj revoluciji potiče korjenite promjene u obrascima ekonomskog, političkog i društvenog života, namećući oblikovanje nove ekonomske, društvene i ideološke paradigme, odnosno oblikovanje novog društveno-ekonomskog modela. Postoje mnoge ideje, vizije, scenariji i nazivi tog novog civilizacijskog modela za kojim se traga: “socijalno-ekološko-tržišni model” (Hans Kueng); “moralni kapitalizam” (Stephen Young); “spiritualni kapitalizam” (Patricia Aburdene); “otvoreno društvo” (George Soros); “informatičko, umreženo društvo” (Manuel Castells); “transnacionalno, kozmopolitsko, postmoderno društvo” (Ulrich Beck); “treći put” (Antony Giddens); “slobodarski socijalizam” (Noam Chomsky); “kiberkomunizam” (Adolf Dragičević). Iako novo socijalno ekonomsko uređenje razni autori zamišljaju na različite načine, svim tim različitim vizijama zajednička su ili slična temeljna humana i etička načela: društvena pravda, ljudska solidarnost i suosjećanje, tolerancija, dignitet i sloboda ljudskog bića, ravnoteža individualnih i društvenih interesa, etnički, kulturni i religijski pluralizam, slobodni razvoj čovjekovih kreativnih potencijala. Koja će varijanta prevladati u pojedinim zemljama ovisit će o civilizacijskoj tradiciji i o drugim lokalnim specifi čnostima. Postojeći model neoliberalne ekonomije i civilizacije nalazi se u očiglednoj krizi, a rasplet te krize bit će u najvećoj mjeri uvjetovan sazrijevanjem kolektivne svijesti o nužnosti društvenih promjena i pretvaranjem te svijesti u masovni pokret za oblikovanje novog pravednijeg u humanijeg društva.

informatička revolucija; tržišni fundamentalizam; neoliberalna globalizacija; postindustrijska ekonomija; poslovna etika; “moralni kapitalizam”; socijalno-ekološki-tržišni model; “slobodarski socijalizam”

Puni tekst (Hrvatski) Str. 939 - 968 (pdf, 253.27 KB)