Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2007. ::: Vol.58 No.01-02

    Nataša Renko
    Dalija Kuvačić
    Sanda Renko

ANALIZA EMPIRIJSKOG ISTRAŽIVANJA O OBITELJSKOM PODUZETNIŠTVU U REPUBLICI HRVATSKOJ

Izvorni znanstveni članak

U radu su predočeni nalazi četverogodišnjega istraživanja o nekim aspektima hrvatskoga obiteljskoga poduzetništva, kao što su: spolna struktura nositelja projekata obiteljskog poduzetništva, krediti i zaposlenici prema spolnoj strukturi nositelja projekata, formalno obrazovanje nositelja projekata, pravni oblici projekata obiteljskog poduzetništva, oblici jamstava traženih kredita i područja djelatnosti projekata obiteljskog poduzetništva. Istraživanje je provedeno na cjelokupnoj populaciji reflektanata na poticajne kredite Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz Programa kreditiranja za poticanje zasnivanja maloga poduzetništva. O ciljnoj populaciji i uzorkovanju potrebno je napomenuti da je u četiri godine obuke bilo ponuđeno ukupno 1.699 projekata malog poduzetništva iz navedenoga Programa. Projekti obiteljskog poduzetništva sudjelovali su u tome sa 39,67% (674 projekta), u tome su žene (nositeljice projekata) ponudile ukupno 483 projekta, od kojih je bilo 195 (ili 40,37%) projekata obiteljskog poduzetništva, a muškarci su (nositelji projekata) ponudili ukupno 1.216 projekata, od kojih je bilo 479 (ili 39,39%) projekata obiteljskog poduzetništva.

obiteljsko poduzetništvo; projekti obiteljskog poduzetništva; financiranje obiteljskog poduzetništva; empirijska istraživanja obiteljskog poduzetništva

Puni tekst (Hrvatski) Str. 72 - 90 (pdf, 237.38 KB)