Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Studeni 2007. ::: Vol.58 No.11

    Želimir Dulčić
    Ivona Vrdoljak Raguž

STILOVI VODSTVA HOTELSKIH MENADŽERA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE – EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE

Pregledni rad

Vodstvo je menadžerska funkcija koja je izravno usmjerena na ljude i na društvenu interakciju, jednako kao i proces utjecaja na ljude, da bi mogli ostvarivati pojedinačne i zajedničke ciljeve organizacije. Bez kvalitetnoga vodstva, visoke motiviranosti i angažmana ljudi nema uspješne organizacije. Zbog svojih specifičnosti i kompleksnosti i zbog pristupa vođenju, u istraživanje je uključena hotelska industrija karakteristična po konkurentnosti i promjenljivom okruženju i po promjenama koje se događaju u turističkoj potražnji. Svrha je rada dijagnosticirati dominantni stil vodstva u hotelskim poduzećima Dubrovačko-neretvanske županije, pa je zato provedeno empirijsko istraživanje da bi se odredili stilovi vodstva u hotelijerstvu metodom anketiranja vrhovnog i srednjeg menadžmenta hotelskih poduzeća na reprezentativnom uzorku u ljeto 2004. utemeljenom na Likertovom modelu vodstva. Rezultati istraživanja stilova vodstva prikazani su u ovome radu.

hotelska industrija; Dubrovačko-neretvanska županija; stil vodstva

Puni tekst (Hrvatski) Str. 709 - 731 (pdf, 185.01 KB)