Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Srpanj 2009. ::: Vol.60 No.05-06

    Dubravka Jurlina Alibegović
    Željka Kordej De Villa
    Monika Šućur

FINANCIRANJE ZAŠTITE OKOLIŠA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU 2000.-2006.

Pregledni rad

Osnovni je cilj ovoga rada analizirati domaće izdatke za zaštitu okoliša. Prikazana su i kretanja osnovnih ekonomskih pokazatelja jednako kao i osnovni pokazatelji stanja okoliša u razdoblju 2000.-2006. koji utječu na financiranje zaštite okoliša u Hrvatskoj. Domaći izdaci za zaštitu okoliša uključuju izdatke poslovnog i javnog sektora u ključnim sastavnicama okoliša u skladu sa Klasifikacijom aktivnosti i izdataka za zaštitu okoliša (engl. The Classification of Environmental Protection Activities and Expenditure - CEPA 2000). Podaci potrebni za analizu poslovnoga sektora pripremljeni su u skladu s OECD/Eurostat metodologijom na osnovu upitnika Environmental Protection Expenditure and Revenue Joint Questionnaire. Podaci o izdacima za zaštitu okoliša u javnome sektoru zasnivaju se na podacima iz proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 2002.-2006. Točne procjene izdataka za zaštitu okoliša ključni su preduvjet svakoga napora da se formulira, provodi i vrednuje primjerena politika zaštite okoliša. Razina trošenja na okoliš u Hrvatskoj, izražena kao udio u BDP, približava se razini za srednjoeuropske i istočnoeuropske zemlje za koju se procjenjuje da bi bila dovoljna za usklađivanja s europskom pravnom stečevinom u području zaštite okoliša, a to je između 2% i 3% BDP (ukupni izdaci smanjenja i izdaci za zaštitu okoliša opće države činili su 1,6% BDP u godini 2005.).

izdaci za zaštitu okoliša; investicije u zaštitu okoliša; tekući izdaci za zaštitu okoliša; izdaci smanjenja i nadzora onečišćenja

Puni tekst (Hrvatski) Str. 225 - 249 (pdf, 227.78 KB)