Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Srpanj 2009. ::: Vol.60 No.05-06

    Zvonimira Šverko Grdić
    Jasminka Radolović
    Lidija Bagarić

SOLVENTNOST PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ I U EUROPSKOJ UNIJI

Pregledni rad

Cilj je rada analizirati solventnost/insolventnost poduzeća u Republici Hrvatskoj i u Europskoj Uniji. Analiza solventnosti hrvatskoga gospodarstva podijeljena je na dva razdoblja, i to do godine 2000. i od godine 2000., kada se raznim fiskalnim i monetarnim mjerama smanjuje insolventnost. Jedan je od značajnijih koraka u praćenju stanja insolventnosti to da je u godini 2008., Financijska agencija (FINA) uvela nov način praćenja insolventnosti, iz kojeg su isključene “dubioze” iz prošlosti. U EU, također postoji zakašnjelo plaćanje, pa je ono postalo pravilo, a ne iznimka, zbog čega je EU donjela mjere u obliku Direktive o zakašnjelom plaćanju u godini 2002.. Mjere koje je propisala Republika Hrvatska, ali koji je potpisala i EU, pridonijele su odgovornijem ponašanju poduzetnika, pa time i smanjenju insolventnosti gospodarstva.

solventnost; poduzeće; upravljanje

Puni tekst (Hrvatski) Str. 250 - 266 (pdf, 184.58 KB)