Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Srpanj 2009. ::: Vol.60 No.05-06

    Marica Škrtić
    Mihaela Mikić

INTERNACIONALIZACIJA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA REPUBLIKE HRVATSKE

Stručni rad

Svrha ovoga rada jest dokazati kako pojavom interneta, ali i drugih oblika alternativnog pristupa globalnome tržištu, izvoz više nije privilegija samo „velikih“, već je šansa i za mala i srednja poduzeća. Na čemu se, zapravo, zasnivaju očekivanja da upravo mala i srednja poduzeća stvore konkurentnost svojih proizvoda ili usluga koja će omogućiti jačanje izvozne orijentiranosti? Očekivanja su ponajprije zasnovana na primjeni strategije pristupa suvremenome potrošaču koji očekuje individualni pristup, inovativni proizvod, originalnost usluge, ali i mogućih novih strategija pristupa globalnome tržištu. U tom se smislu polazi od hipoteze da je za mala i srednja poduzeća, pored interneta, strategija pronalaženja poslovnih partnera u susjednim zemljama još uvijek najlakši, najčešći i najjeftiniji način internacionalizacije. Primarnim i sekundarnim izvorima podataka koristilo se radi potvrde ili osporavanja navedene hipoteze. Empirijsko istraživanje provedeno je metodom slučajnoga uzorka u okviru 500 malih i 500 srednjih poduzeća Republike Hrvatske, a od sekundarnih se izvora koristilo podacima FINE, Hrvatske gospodarske komore i Državnoga zavoda za statistiku.

internacionalizacija; malo gospodarstvo; strategije izvoza

Puni tekst (Hrvatski) Str. 290 - 311 (pdf, 184.84 KB)