Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Kolovoz 2009. ::: Vol.60 No.07-08

    Robert Zenzerović
    Ticijan Peruško

OCJENJIVANJE PRETPOSTAVKE VREMENSKE NEOGRANIČENOSTI POSLOVANJA U TRANZICIJSKOM OKRUŽENJU – EMPIRIJSKI NALAZI U REPUBLICI HRVATSKOJ

Izvorni znanstveni članak

Člankom se nastoji ukazati na važnost ocjenjivanja vremenske neograničenosti poslovanja u dinamičnome okruženju tranzicijskih gospodarstava. U tu je svrhu postavljen i odgovarajući cilj, a to je izvođenje modela za ocjenu vremenske neograničenosti poslovanja u razdoblju do dvije godine prije nastupa nepovoljnih uvjeta. Izvedeni je model rezultat empirijskoga istraživanja obavljenog nad uzorkom od 110 poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj. Model je izveden primjenom logističke regresijske analize kojom su od ukupno 52 nezavisne varijable izdvojene tri uporabom kojih je moguće realno ocijeniti primjenjivost osnovne računovodstvene pretpostavke. Nezavisne varijable izdvojene modelom pripadaju skupini pokazatelja likvidnosti, zaduženosti i ekonomičnosti. Predloženi dijagnostički i prognostički model kvalitativna je nadopuna postojećim modelima, pa je posebno prilagođen uvijek aktualnom ocjenjivanju osnovne računovodstvene pretpostavke u tranzicijskom okruženju. Široke mogućnosti primjene ističu njegovu praktičnu vrijednost, ne samo na mikrorazini, veći na razini grana, djelatnosti i gospodarstva u cjelini, stvarajući polaznu osnovu za donošenje odgovarajućih odluka nositelja ekonomske politike, tj. makroekonomskoga menadžmenta.

pretpostavka vremenske neograničenosti poslovanja; financijska kriza; logistička regresijska analiza; model za ocjenu vremenske neograničenosti poslovanja u tranzicijskom okruženju

Puni tekst (Hrvatski) Str. 348 - 368 (pdf, 284.75 KB)