Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Kolovoz 2009. ::: Vol.60 No.07-08

    Sanda Renko
    Krešimir Bošnjak

AKTUALNO STANJE I PERSPEKTIVE BUDUĆEG RAZVOJA TRŽIŠTA EKOLOŠKE HRANE U HRVATSKOJ

Prethodno priopćenje

U novije vrijeme turizam i poljoprivreda postali su važni kao gospodarske grane na kojima bi se morala zasnivati cjelokupna gospodarska strategija razvitka Republike Hrvatske. U okviru poljoprivrede posebno se ističe relativno nova djelatnost - ekološka poljoprivreda. Glavna je svrha rada ustanoviti koji su čimbenici uspješnosti plasmana ekološke hrane hrvatskih proizvođača. Primarni podaci prikupljeni su: kvalitativnim istraživanjem hrvatskih proizvođača ekoloških hrane istraživanjem navika kupnje ekološke hrane i poznavanja pojma ekološke hrane kod hrvatskih potrošača na uzorku od 183 ispitanika. Rezultati istraživanja značajni su, kako za proizvođače ekološke hrane, tako i za trgovce, i to zato što ukazuju na ključne elemente poboljšanja plasmana hrvatskih ekoloških proizvoda - povećavanje fizičke dostupnosti ekološke hrane prosječnom hrvatskom potrošaču i smanjivanje maloprodajne cijene ekološke hrane povećanjem proizvodnih kapaciteta i/ili njihovo udruživanje u krovnu organizaciju. Samo dovoljno veliki samostalni proizvođači ili krovna organizacija ekoloških proizvođača mogu jamčiti količine i kvalitetu potrebnu lancima supermarketa.

ekološka hrana; ekološka poljoprivreda; potrošač; Hrvatska

Puni tekst (Hrvatski) Str. 369 - 395 (pdf, 228.23 KB)