Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Ljubo Jurčić

Prosinac 2022. ::: Vol.73 No. 06
TRIDESET GODINA HRVATSKOG DRUŠTVA EKONOMISTA
Izlaganje sa skupa

Prosinac 2021. ::: Vol.72 No. 06
POSTPANDEMIJSKA EKONOMSKA OČEKIVANJA
Izlaganje sa skupa

Travanj 2021. ::: Vol.72 No. 02
TRANZICIJA, TRŽIŠTE I DEMOKRACIJA: DJELO I ŽIVOT DRAGOMIRA VOJNIĆA
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

Prosinac 2019. ::: Vol.70 No. 06
HRVATSKA STAGNIRA U EUROPSKOJ UNIJI
Izlaganje sa skupa

Prosinac 2018. ::: Vol.69 No. 06
QUO VADIS CROATIA: NAKON PET GODINA ČLANSTVA U EUROPSKOJ UNIJI?
Izlaganje sa skupa

Lipanj 2018. ::: Vol.69 No. 03
IN MEMORIAM PROF. EMERITUS MATO GRGIĆ (26.07.1947. - 13.03.2018.)
In memoriam, Nekrolog

Prosinac 2017. ::: Vol.68 No. 06
SVJETSKO GOSPODARSTVO DESET GODINA NAKON POČETKA KRIZE
Izlaganje sa skupa

Listopad 2017. ::: Vol.68 No. 04
DOPRINOS PROFESORA BABIĆA MAKROEKONOMSKOJ ANALIZI U HRVATSKOJ
In memoriam, Nekrolog

Travanj 2017. ::: Vol.68 No. 01
IN MEMORIAM DR. SC. MARKO VESELICA (9. 1. 1936. - 17. 2. 2017.)
In memoriam, Nekrolog

Prosinac 2016. ::: Vol.67 No. 06
HRVATSKO GOSPODARSTVO I SVJETSKO OKRUŽENJE (Uvodno izlaganje na savjetovanju)
Izlaganje sa skupa

Prosinac 2016. ::: Vol.67 No. 06
FLEKSIBILNOST REALNIH I NOMINALNIH NADNICA: SLUČAJ ODABRANIH ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA
Prethodno priopćenje

Prosinac 2015. ::: Vol.66 No. 06
STANJE HRVATSKOG GOSPODARSTVA - HRVATSKA U EUROPSKOJ UNIJI
Crtice

Travanj 2015. ::: Vol.66 No. 01
KAPITALIZAM BEZ KAPITALA 22. TRADICIONALNO OPATIJSKO SAVJETOVANJE HRVATSKIH EKONOMISTA (Opatija, 12. - 14. studenoga 2014.)
Izlaganje sa skupa

Prosinac 2013. ::: Vol.64 No. 06
21. TRADICIONALNO OPATIJSKO SAVJETOVANJE HRVATSKIH EKONOMISTA (Opatija, 13. - 15. studenoga 2013.) HRVATSKA - OPORAVAK ILI STAGNACIJA
Recenzija, Prikaz

Prosinac 2012. ::: Vol.63 No. 12
20. TRADICIONALNO OPATIJSKO SAVJETOVANJE HRVATSKIH EKONOMISTA (Opatija, 14. - 16. studenoga 2012.) EUROPSKA UNIJA: HRVATSKA ANTE PORTAS
Izlaganje sa skupa

Lipanj 2012. ::: Vol.63 No. 05-06
EMPIRIJSKA ANALIZA INOZEMNOG DUGA HRVATSKE: PRISTUP KORIŠTENJEM VAR MODELA
Izvorni znanstveni članak

Prosinac 2011. ::: Vol.62 No.12
HRVATSKO GOSPODARSTVO – STANJE I PERSPEKTIVE
Ostalo

Prosinac 2011. ::: Vol.62 No.12
QUO VADIS CROATIA Od samoupravnog socijalizma i društva blagostanja preko ekonomije i politike tranzicije do divljeg kapitalizma i tržišnog fundamentalizma - Hrvatska na putu u Europsku uniju
Izvorni znanstveni članak

Prosinac 2011. ::: Vol.62 No.12
LATENTNA KRIZA KAPITALIZMA “Društvo blagostanja” ili “Ekonomski neoliberalizam”
Izvorni znanstveni članak

Srpanj 2011. ::: Vol.62 No.05-06
GLOBALNA KRIZA, OPORAVAK I SVIJET KOJI SE MIJENJA
Izvorni znanstveni članak

Prosinac 2010. ::: Vol.61 No.12
HRVATSKA – ATIPIČAN MODEL GOSPODARENJA
Izvorni znanstveni članak

Prosinac 2010. ::: Vol.61 No.12
QUO VADIS CROATIA? Tridesetogodišnja stagnacija u svjetlu naše novije ekonomske povijesti. Radikalna promjena ekonomske politike i modela razvitka Hrvatske na putu u Europsku Uniju.
Izvorni znanstveni članak

Lipanj 2010. ::: Vol.61 No.05-06
FINANCIJSKA KRIZA I FISKALNA POLITIKA
Recenzija, Prikaz

Prosinac 2009. ::: Vol.60 No.12
QUO VADIS CROATIA - Neke karakteristike momenta razvoja u svijetlu turbulentnih događanja u zemlji i svijetu - Kako dalje? - Hrvatska na putu u Europsku uniju -
Izvorni znanstveni članak

Prosinac 2009. ::: Vol.60 No.12
HRVATSKA: VELIKA TRANSFORMACIJA (Uvodno izlaganje i poruke Savjetovanja)
Izlaganje sa skupa

Studeni 2007. ::: Vol.58 No.11
RELATIVNI JEDINIČNI TROŠKOVI RADA: SLUČAJ NOVOPRIDRUŽENIH ZEMALJA
Prethodno priopćenje

Prosinac 2006. ::: Vol.57 No.12
REFLEKSIJE I PORUKE SAVJETOVANJA
Uvodnik

Prosinac 2005. ::: Vol.56 No.12
REFLEKSIJE I PORUKE SAVJETOVANJA
Sažetak sa skupa

Lipanj 2005. ::: Vol.56 No.05-06
EKONOMSKI RAZVITAK INVESTICIJE, FIKSNI KAPITAL I EKONOMIJA I POLITIKA TRANZICIJE
Izvorni znanstveni članak

Prosinac 2000. ::: Vol.51 No.11-12
RAZVITAK INPUT-OUTPUT ANALIZE U HRVATSKOJ
Prethodno priopćenje