Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Davor Filipović

Svibanj 2019. ::: Vol.70 No. 03
PARTIKULARNOSTI STRATEŠKOG UPRAVLJANJA MEĐUNARODNIM PODRUŽNICAMA
Pregledni rad

Kolovoz 2012. ::: Vol.63 No. 07-08
ULOGA KOMPATIBILNOSTI STILOVA MENADŽMENTA ZA USPJEŠNO UPRAVLJANJE PROMJENAMA U PREUZETIM PODUZEĆIMA
Izvorni znanstveni članak

Veljača 2009. ::: Vol.60 No.01-02
EMPIRIJSKA EVIDENCIJA O ODNOSU IZMEĐU EKSTERNE REVIZIJE I NADZORNOG ODBORA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Izvorni znanstveni članak