Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Dragomir Vojnić

Studeni 2015. ::: Vol.66 No. 05
IN MEMORIAM OLEG TIMOFEJEVIĆ BOGOMOLOV (20. 8. 1927. – 14. 8. 2015.)
In memoriam, Nekrolog

Prosinac 2013. ::: Vol.64 No. 06
Vladimir Stipetić – ekonomist, znanstvenik, profesor, akademik, povjesničar hrvatske ekonomske misli…
Recenzija, Prikaz

Srpanj 2013. ::: Vol.64 No. 03
RIKARD ŠTAJNER
In memoriam, Nekrolog

Ožujak 2013. ::: Vol.64 No. 01
VLADIMIR VESELICA: SVEKOLIKA HRVATSKA KRIZA (Zagreb, Školska knjiga, 2013.)
Recenzija, Prikaz

Listopad 2012. ::: Vol.63 No. 09-10
AKTIVNA EKONOMSKA POLITIKA SE MORA OSLANJATI NA ODGOVARAJUĆU KONCEPCIJU I STRATEGIJU RAZVOJA
Izlaganje sa skupa

Veljača 2012. ::: Vol.63 No. 01-02
KIRO GLIGOROV (1917. - 2012.)
In memoriam, Nekrolog

Prosinac 2011. ::: Vol.62 No.12
QUO VADIS CROATIA Od samoupravnog socijalizma i društva blagostanja preko ekonomije i politike tranzicije do divljeg kapitalizma i tržišnog fundamentalizma - Hrvatska na putu u Europsku uniju
Izvorni znanstveni članak

Prosinac 2011. ::: Vol.62 No.12
LATENTNA KRIZA KAPITALIZMA “Društvo blagostanja” ili “Ekonomski neoliberalizam”
Izvorni znanstveni članak

Veljača 2011. ::: Vol.62 No.01-02
LJUDMILA VLADIMIROVNA TJAGUNJENKO 04.09.1927. – 21.12.2010.
In memoriam, Nekrolog

Prosinac 2010. ::: Vol.61 No.12
QUO VADIS CROATIA? Tridesetogodišnja stagnacija u svjetlu naše novije ekonomske povijesti. Radikalna promjena ekonomske politike i modela razvitka Hrvatske na putu u Europsku Uniju.
Izvorni znanstveni članak

Prosinac 2010. ::: Vol.61 No.12
POVODOM 75. GODIŠNJICE ČASOPISA EKONOMSKI PREGLED
Ostalo

Lipanj 2010. ::: Vol.61 No.05-06
VLADIMIR VESELICA: “RANI RADOVI I OSTALE AKTUALNE TEME IZ GOSPODARSKOG I DRUŠTVENO-POLITIČKOG ŽIVOTA” Izlaganje na predstavljanju knjige 27. svibnja 2010.
Recenzija, Prikaz

Lipanj 2010. ::: Vol.61 No.05-06
KRIZA SUVREMENOGA KAPITALIZMA (S POSEBNIM OSVRTOM NA KRIZU REALNOGA SOCIJALIZMA I KRIZU SAMOUPRAVNOGA SOCIJALIZMA)
Recenzija, Prikaz

Prosinac 2009. ::: Vol.60 No.12
QUO VADIS CROATIA - Neke karakteristike momenta razvoja u svijetlu turbulentnih događanja u zemlji i svijetu - Kako dalje? - Hrvatska na putu u Europsku uniju -
Izvorni znanstveni članak

Prosinac 2008. ::: Vol.59 No.12
QUO VADIS CROATIA? OD „HRVATSKOG GLAVNIČARA“ DO „GLOBALIZACIJE I NOVE EKONOMIJE“ Hrvatska na putu u Europsku Uniju
Izvorni znanstveni članak

Lipanj 2008. ::: Vol.59 No.05-06
VARIJACIJE NA TEMU „TRŽIŠTE - PROKLETSTVO ILI SPASENJE“. REZOLUCIJA INFORMBIROA - „VELIKI PRASAK“ 1 u povodu šezdesete obljetnice
Recenzija, Prikaz

Veljača 2008. ::: Vol.59 No.01-02
Vladimir Veselica: MISLI I POGLEDI Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Inženjerski biro, Zagreb, Hrvatsko društvo ekonomista u Zagrebu, A. G. Matoš d.d., Samobor, Zavod za poslovno istraživanje, Zagreb, 2008., str. 980
Recenzija, Prikaz

Prosinac 2007. ::: Vol.58 No.12
QUO VADIS CROATIA? Politika, ekonomska politika i ekonomska znanost
Izvorni znanstveni članak

Srpanj 2007. ::: Vol.58 No.07-08
Vladimir Veselica: GLOBALIZACIJA I NOVA EKONOMIJA Izdavači: AG Matoš, Samobor; Ekonomski fakultet Zagreb; Hrvatsko društvo ekonomista, Zagreb; Inženjerski biro d.d., Zagreb; Zavod za poslovna istraživanja, Zagreb, str.: C (Prolegomena) + 655
Recenzija, Prikaz

Travanj 2007. ::: Vol.58 No.03-04
Josip Deželjin: ETIOLOGIJA ANTIFAŠIZMA Rijeka, “Adamić”, 2007., str. 398
Recenzija, Prikaz

Srpanj 2006. ::: Vol.57 No.05-06
REFORMA I TRANZICIJA. KRITIČKI OSVRT NA DOGAĐANJA U PRIJELOMNIM VREMENSKIM RAZDOBLJIMA
Recenzija, Prikaz

Travanj 2006. ::: Vol.57 No.03-04
Vidoje Vujić LIDER U ELITI ZNANOSTI. ZNANSTVENA BIOGRAFIJA JOSIPA DEŽELJINA (Izdanje Sveučilišta u Rijeci - Ekonomski fakultet Rijeka i izdavačka kuća Adamić, Rijeka 2006.)
Recenzija, Prikaz

Veljača 2006. ::: Vol.57 No.01-02
Vladimir Veselica - EKONOMSKI OGLEDI I POGLEDI EUGENA KVATERNIKA
Recenzija, Prikaz

Prosinac 2005. ::: Vol.56 No.12
IZLAGANJE NA SESIJI POSVEĆENOJ OBILJEŽAVANJU 70-te OBLJETNICE ČASOPISA “EKONOMSKI PREGLED”, Opatija, 17. XI. 2005.: “EKONOMSKI PREGLED” ČASOPIS HRVATSKOGA DRUŠTVA EKONOMISTA 1935.-2005.
Sažetak sa skupa

Prosinac 2005. ::: Vol.56 No.12
QUO VADIS CROATIA Petnaest godina tranzicije - gdje je Hrvatska?
Izvorni znanstveni članak

Listopad 2005. ::: Vol.56 No.10
“EKONOMSKI PREGLED” - ČASOPIS HRVATSKOGA DRUŠTVA EKONOMISTA 1935.-2005.
Ostalo

Kolovoz 2005. ::: Vol.56 No.07-08
IN MEMORIAM BOŽI MARENDIĆU
In memoriam, Nekrolog

Lipanj 2005. ::: Vol.56 No.05-06
STVARANJE UVJETA ZA ODRŽIVI RAZVITAK- OSNOVNA ZADAĆA XXI. STOLJEĆA
Uvodnik

Lipanj 2005. ::: Vol.56 No.05-06
AMERIKA I EUROPA: GLOBALIZACIJA I PROMJENE GEOSTRATEŠKOG OKRUŽENJA
Ostalo

Lipanj 2005. ::: Vol.56 No.05-06
Izlaganje na promociji knjige Kire Gligorova OLUJNA VREMENA KULTURA, Skopje, 2004. Dom Hrvatskog novinarskog društva Zagreb, 7. svibnja 2005.
Recenzija, Prikaz

Lipanj 2005. ::: Vol.56 No.05-06
TRŽIŠTE - PROKLETSTVO ILI SPASENJE
Ostalo

Siječanj 2005. ::: Vol.56 No.01-02
GOVOR UZ ODAR GORAZDA NIKIĆA 21. siječnja 2005.
In memoriam, Nekrolog

Prosinac 2004. ::: Vol.55 No.11-12
QUO VADIS CROATIA U ovoj godini 2004. ostvaren je zamjetan korak prema ostvarivanju ideala Ujedinjene Europe - gdje je Hrvatska?
Izlaganje sa skupa

Prosinac 2004. ::: Vol.55 No.11-12
XII. TRADICIONALNO SAVJETOVANJE HRVATSKOGA DRUŠTVA EKONOMISTA - EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2005. Opatija, 10.-12. studenoga 2004. REFLEKSIJE I PORUKE SAVJETOVANJA
Izlaganje sa skupa

Listopad 2004. ::: Vol.55 No.09-10
TRŽIŠTE, PROKLETSTVO ILI SPASENJE Uz obilježavanje šezdeset pete obljetnice Ekonomskog instituta, Zagreb
Izvorni znanstveni članak

Veljača 2004. ::: Vol.55 No.01-02
OPROŠTAJNI GOVOR NA ISPRAĆAJU PROF. DR. BRANKA HORVATA U ZAGREBU
In memoriam, Nekrolog

Veljača 2004. ::: Vol.55 No.01-02
Juraj Padjen: “PROMETNA POLITIKA HRVATSKE” Masmedia, Zagreb, 2003. str. 372
Recenzija, Prikaz

Prosinac 2003. ::: Vol.54 No.11-12
QUO VADIS CROATIA ZEMLJE U TRANZICIJI I EUROPSKA UNIJA Gdje je Hrvatska?
Izvorni znanstveni članak

Prosinac 2003. ::: Vol.54 No.11-12
11. TRADICIONALNI OPATIJSKI SKUP HRVATSKIH EKONOMISTA (12.-14. studenoga 2003.) Ekonomska politika Hrvatske u godini 2004.
Sažetak sa skupa

Kolovoz 2003. ::: Vol.54 No.07-08
EKONOMIJA I POLITIKA TRANZICIJE U TEORIJI I PRAKSI - GDJE JE HRVATSKA
Recenzija, Prikaz

Veljača 2003. ::: Vol.54 No.01-02
EUROPSKI INTEGRACIJSKI PROCESI - GDJE JE HRVATSKA?
Izvorni znanstveni članak

Veljača 2003. ::: Vol.54 No.01-02
NEKA ZAPAŽANJA SA DESETOG JUBILARNOG SAVJETOVANJA HRVATSKOG DRUŠTVA EKONOMISTA (OPATIJA 13.-15. STUDENOGA 2002.)
Sažetak sa skupa

Prosinac 2002. ::: Vol.53 No.11-12
QUO VADIS CROATIA EKONOMSKA ZNANOST I EKONOMSKA POLITIKA TIJEKOM TRANZICIJE
Izvorni znanstveni članak

Listopad 2002. ::: Vol.53 No.09-10
XIII. SVJETSKI KONGRES MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE EKONOMISTA (Lisabon, Portugal 9.-13. rujna 2002.)
Recenzija, Prikaz

Listopad 2002. ::: Vol.53 No.09-10
IN MEMORIAM JAKOVU SIROTKOVIĆU
In memoriam, Nekrolog

Prosinac 2001. ::: Vol.52 No.11-12
QUO VADIS CROATIA Integracijski procesi, globalizacijski trendovi i zemlje u tranziciji: Povijesna retrospektiva i aktualni trenutak, gdje je Hrvatska
Izvorni znanstveni članak

Lipanj 2001. ::: Vol.52 No.05-06
KONTROVERZE TRŽIŠTA U SVJETLU DRUŠTVENIH DOGAĐANJA PROTEKLOGA STOLJEĆA
Izvorni znanstveni članak

Listopad 2000. ::: Vol.51 No.09-10
EUROPSKE ZEMLJE U TRANZICIJI NA PRAGU XXI. STOLJEĆA Gdje je Hrvatska - Quo Vadis Croatia
Izvorni znanstveni članak

Veljača 2000. ::: Vol.51 No.01-02
OSNOVANO JE VIJEĆE EKONOMSKIH SAVJETNIKA Neke opaske o odnosima ekonomske znanosti i ekonomske politike
Recenzija, Prikaz

Veljača 2000. ::: Vol.51 No.01-02
PRIVATNO VLASNIŠTVO U POVIJESNOJ RETROSPEKTIVI I U AKTUALNOM TRENUTKU
Izvorni znanstveni članak