Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Najla Podrug

Svibanj 2019. ::: Vol.70 No. 03
PARTIKULARNOSTI STRATEŠKOG UPRAVLJANJA MEĐUNARODNIM PODRUŽNICAMA
Pregledni rad

Travanj 2015. ::: Vol.66 No. 01
INTERPERSONALNO POVJERENJE I INOVATIVNOST HRVATSKIH PODUZEĆ
Prethodno priopćenje

Listopad 2014. ::: Vol.65 No. 05
MEĐUKULTUROLOŠKA ADAPTACIJA HRVATSKIH EKSPATRIJATA
Prethodno priopćenje

Travanj 2013. ::: Vol.64 No. 02
KOMPARATIVNA ANALIZA STILOVA UPRAVLJANJA KONFLIKTIMA IZMEĐU HRVATSKE I SAD-A
Prethodno priopćenje

Rujan 2011. ::: Vol.62 No.07-08
STRATEŠKA ULOGA USLUŽNOG PONAŠANJA MENADŽERA ZA OSTVARIVANJE KORPORACIJSKOG GRAĐANSTVA
Izvorni znanstveni članak