Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Anton Glavinić

Lipanj 2003. ::: Vol.54 No.05-06
IZRADA DINAMIČKOG MATEMATIČKOG MODELA U ANALIZI EKONOMSKIH PROCESA
Izvorni znanstveni članak

Lipanj 2001. ::: Vol.52 No.05-06
IZRADA MATEMATIČKOG MODELA U ANALIZI PROCESA MALOPRODAJE
Izvorni znanstveni članak