Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2000. ::: Vol.51 No.11-12

PRISTUPANJE HRVATSKE SVJETSKOJ TRGOVINSKOJ ORGANIZACIJI: RAVNOTEŽNA ANALIZA
Izvorni znanstveni članak

REGIONALNI ASPEKT STRATEGIJE OPORAVKA I DALJEG RAZVITKA HRVATSKOGA GOSPODARSTVA
Izvorni znanstveni članak

STRATEGIJA ARBITRAŽNOG ODREĐIVANJA CIJENA VRIJEDNOSNICA
Izvorni znanstveni članak

ODRŽIVI RAZVITAK HRVATSKOG GOSPODARSTVA U UVJETIMA GLOBALIZACIJE
Izvorni znanstveni članak

UTJECAJ STUPNJA USVOJENOSTI MARKETING KONCEPCIJE NA PROFITABILNOST PODUZEĆA
Izvorni znanstveni članak

ANALIZA UTJECAJA KARAKTERISTIKA PODUZETNIKA NA BROJ UPOSLENIH U HRVATSKIM PODUZEĆIMA
Izvorni znanstveni članak

MOGUĆNOST PRIMJENE MODELA “BALANCED SCORECARD” NA PODRUČJU FINANCIJSKIH INSTITUCIJA: PRIMJER IZ HRVATSKE POSLOVNE PRAKSE
Izvorni znanstveni članak

POTENCIJAL VELIKIH HRVATSKIH PODUZEĆA ZA UPRAVLJANJE ORGANIZACIJSKIM PROMJENAMA: REZULTATI EMPIRIJSKOG ISTRAŽIVANJA
Izvorni znanstveni članak

PRISTUP PROCJENI RIZIKA I POVRATA KOD ULAGANJA U OBIČNE DIONICE
Izvorni znanstveni članak

RAZVITAK INPUT-OUTPUT ANALIZE U HRVATSKOJ
Prethodno priopćenje

TROŠKOVI KVALITETE KAO ČIMBENIK POVEĆANJA KONKURENTNOSTI NA DOMAĆEM I SVJETSKOM TRŽIŠTU
Pregledni rad

POTRAŽNJA ZA NOVCEM U HRVATSKOJ U POSTSTABILIZACIJSKOM RAZDOBLJU: ULOGA TEČAJA I VALUTNE SUPSTITUCIJE
Izvorni znanstveni članak

Ivan Marković: “FINANCIRANJE - TEORIJA I PRAKSA FINANCIRANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA” Zagreb, Računovodstvo, revizija i financija, 2000.
Recenzija, Prikaz

JAMES H. GAPINSKI 1944.-2000.
In memoriam, Nekrolog