Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2010. ::: Vol.61 No.12

    Davor Bukša

RESTRUKTURIRANJE I TRŽIŠNA TRANSFORMACIJA HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE

Pregledni rad

U ovome se radu analizira tranzicijski proces prema tržišnom gospodarstvu u Republici Hrvatskoj i ono što je dosad provedeno na području restrukturiranja i privatizacije Hrvatske elektroprivrede. Rad predstavlja stavove stručne javnosti i sindikata te analizira ulogu i utjecaj direktiva na tranzicijski proces u Republici Hrvatskoj i poziciju drugih zemalja. U radu se ne nude gotova rješenja i ne inzistira se na konačnim sudovima i istinama, već se iniciraju bitne teme i dileme, razjašnjenje kojih bi moralo pridonijeti kvalitetnome završetku procesa tranzicije u Hrvatskoj elektroprivredi.

Hrvatska elektroprivreda; tranzicija; restrukturiranje; privatizacija; energetski paket; direktive; unutarnje tržište energije EU; vlasničko razdvajanje; Republika Hrvatska; druge zemlje

Puni tekst (Hrvatski) Str. 769 - 792 (pdf, 259.69 KB)