Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Ožujak 2016. ::: Vol.67 No. 01

    Gordana Petrović
    Ksenija Černe
    Robert Zenzerović

RAČUNOVODSTVO KONKURENATA KAO INSTRUMENT STRATEŠKOG INFORMIRANJA MENADŽMENTA – HRVATSKA ISKUSTVA

Prethodno priopćenje

Računovodstvo konkurenata, kao središnji dio analize konkurencije, suvremeni je instrument strateškog informiranja menadžmenta koji, analizirajući prikupljene kvantitativne podatke o sadašnjem poslovanju konkurenata i podatke o konkurentima koji se odnose na bližu budućnost, nastoji menadžmentu osigurati kvalitetnu podlogu za donošenje strateških poslovnih odluka. Svrha rada je utvrditi specifične vrste te intenzitet korištenja tehnika računovodstva konkurenata prema veličini poslovnih subjekata, broju konkurenata na tržištu, stupnju konkurentnosti tržišta, prema tržišnoj poziciji anketiranih subjekata te prema vrsti konkurentske strategije. U radu su prikazani rezultati istraživanja provedenog metodom anketiranja pri čemu su u izvođenju odgovarajućih zaključaka korištene statističke metode analize te induktivna metoda. Rezultati istraživanja sugeriraju kako se broj korištenih tehnika računovodstva konkurenata razlikuje ovisno o veličini poslovnih subjekata i njihovoj tržišnoj poziciji, dok vrsta konkurentske strategije, stupanj konkurentnosti tržišta, odnosno broj konkurenata na tržištu ne utječe značajno na broj korištenih tehnika. Tehnike računovodstva konkurenata intenzivnije koriste veliki poslovni subjekti te subjekti koji zauzimaju poziciju tržišnog lidera, sljedbenika i izazivača.

poslovno odlučivanje; strateško računovodstvo; računovodstvo konkurenata; analiza konkurencije

Puni tekst: pdf (245 KB), Hrvatski, Str. 44 - 60