Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2016. ::: Vol.67 No. 04

    Dubravka Pekanov Starčević
    Iva Mijoč
    Josipa Mijoč

ISPLATI LI SE BITI DRUŠTVENO ODGOVORAN? EMPIRIJSKI PODACI IZ KOTIRAJUĆIH PODUZEĆA

Izvorni znanstveni članak

Današnja poduzeća posluju u okruženju koje, osim financijskog aspekta, vrednuje različite aspekte njihovog poslovanja. Jedan od njih uključuje i odgovornost poduzeća prema društvu u cjelini. Glavna je svrha ovog rada istražiti utjecaj društveno odgovornog poslovanja (DOP) na financijsku uspješnost (profitabilnost). Društveno odgovorno poslovanje mjereno je pomoću istraživačkog upitnika, dok su za financijsku uspješnost korišteni sekundarni podaci (tj. godišnja izvješća istraživanih poduzeća). Upitnik je bio upućen voditeljima računovodstva/financijskim direktorima kotirajućih poduzeća. Rezultati korelacijske i regresijske analize pokazuju statistički značajnu pozitivnu povezanost između društveno odgovornog poslovanja i financijske uspješnosti.

društvena odgovornost; listajuća (kotirajuća) poduzeća; financijska uspješnost; omjeri profitabilnosti; regresijska analiza

Puni tekst: engleski, pdf (199 KB)