Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2016. ::: Vol.67 No. 04

    Ariana Nefat

SMISAO DOBROVOLJNE JEDNOSTAVNOSTI NASUPROT KONZUMERIZMU I MATERIJALIZMU

Pregledni rad

Cilj rada je dati presjek obilježja koncepta i prakse dobrovoljne jednostavnosti nasuprot konzumerizmu i materijalizmu koji obilježavaju suvremeno potrošačko društvo. Na teorijskoj razini rad, metodološki, suprotstavlja pojmove konzumerizma i materijalizma kao prevladavajuće vrijednosti, ponašanja i vjerovanja suvremenog društva te dobrovoljne jednostavnosti kao jednog od bitnih oblika novog poimanja potrošnje i općenito odnosa prema životu. Glavni nalazi istraživanja proizlaze iz činjenice da materijalizam i konzumerizam ne pridonose ljudskoj dobrobiti te su zato neodrživi na dugi rok. Stoga se predlaže da jedan od pravaca daljnjeg razvoja obrazaca potrošnje i življenja čovjeka može biti dobrovoljna jednostavnost kao sredstvo postizanja autentičnog života i ispunjenja koja se u svijetu usvaja u mnogostrukim oblicima. Utvrđuje se da pozitivno pridonosi očuvanju okoliša, put je k samoostvarenju i jednakosti među ljudima, što su sve imperativi današnjeg društva. Konačan je zaključak rada, koji osvjetljava ovo izuzetno bitno, ali još nedovoljno istraženo područje, da je dobrovoljna jednostavnost put ostvarenja osobne sreće i opstojnosti društva u zdravom okolišu.

dobrovoljna jednostavnost; konzumerizam; materijalizam

Puni tekst: hrvatski, pdf (191 KB)