Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Studeni 2017. ::: Vol.68 No. 05

    Sunčana Piri Rajh
    Željka Švenda

KUPOVNA ORIJENTACIJA MUŠKARACA PRILIKOM ODABIRA ODJEĆE KAO OSNOVA ZA SEGMENTACIJU TRŽIŠTA

Prethodno priopćenje

U radu se istražuje kupovna orijentacija muškaraca u slučaju odabira odjeće te mogućnost njezine primjene u segmentaciji tržišta. Kupovna orijentacija je kompleksan i višedimenzionalan koncept te privlači značajnu pozornost znanstvenika u području ponašanja potrošača. Podaci su prikupljeni metodom online ankete na uzorku muškaraca različitih demografskih obilježja (n = 101). Mjerni instrument bio je visokostrukturirani anketni upitnik koji se sastojao od 59 tvrdnji preuzetih iz postojeće literature, a kojima se mjerilo sedam teorijskih konstrukata (sklonost trendu/interes za odijevanje/ užitak u kupnji, cjenovna osjetljivost, orijentiranost na kvalitetu, lojalnost prodajnom mjestu, lakoća održavanja odjeće, planiranje/racionalnost kupnje, podložnost utjecaju prodajnog osoblja). Prikupljeni podaci analizirani su faktorskom analizom, k-means klaster analizom i izračunom Cronbach alfa koeficijenata. Na kraju rada, u okviru diskusije dobivenih nalaza empirijskog istraživanja i zaključka, navedene su smjernice za daljnja istraživanja te su opisane implikacije za poslovnu praksu.

kupovna orijentacija; ponašanje potrošača; segmentacija tržišta; tržište odjeće

Puni tekst: hrvatski, pdf (240 KB)