Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Lipanj 2018. ::: Vol.69 No. 03

    Nebojša Stojčić
    Iraj Hashi
    Zoran Aralica

KREATIVNOST, INOVACIJE I REZULTATI POSLOVANJA PODUZEĆA: DOKAZI IZ IZRANJAJUĆEG TRANZICIJSKOG GOSPODARSTVA

https://doi.org/10.32910/ep.69.3.1

Izvorni znanstveni članak

Unatoč široko rasprostranjenom konsenzusu da kreativnost tvori sjeme inovacijskog procesa, dostupna literatura u ovom području tek je djelomično istražila doprinos pojedinih dimenzija kreativnosti različitim stadijima inovacijskog procesa te mehanizme korištene od strane menadžmenta za poticanje kreativnosti zaposlenika. U radu se koristi kompleksna metodologija kako bi se rasvijetlila uloga kreativnosti u različitim stadijima inovacijskog procesa od odluke o inoviranju i visini ulaganja u inovacije preko transformacije inovacijskih inputa u outpute do utjecaja inovacijskog outputa na proizvodnost. Višestupanjski CDM model koji obuhvaća različite dimenzije kreativnosti te prakse poticanja oslobađanja kreativnog potencijala zaposlenika primijenjen je na podatke iz baze Community Innovation Survey. U modeliranju upravljanja kreativnosti razlika je napravljena između odluke poduzeća o zapošljavanju kreativnih pojedinaca i metoda korištenih za poticanje kreativnosti poput interdisciplinarnih radnih skupina, financijskih inicijative i treninga u svrhu poticanja kreativnosti. Rezultati upućuju na važnost kreativnih vještina zaposlenika i pojedinih tehnika poticanja kreativnosti u inovacijskom procesu i poticanju uspješnosti poduzeća. Također ukazuju na sektorske razlike u utjecaju kreativnosti na inovacije.

kreativnost; inovacije; proizvodnost; ponašanje poduzeća; CDM model

Puni tekst: engleski, pdf (379 KB)