Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Lipanj 2018. ::: Vol.69 No. 03

    Maja Daraboš Longin

STRATEŠKI OBRASCI I KONKURENTSKA PREDNOST U HIPERKONKURENCIJI

https://doi.org/10.32910/ep.69.3.2

Izvorni znanstveni članak

Agresivnost u poduzimanju akcija smatra se reakcijom poduzeća na fenomen privremene prednosti. Poduzeća koja brzo reagiraju na zahtjeve tržišta jačaju svoju tržišnu snagu i stvaraju prednosti, ali ona koja mogu to učiniti još brže generiraju još veću tržišnu snagu i prednost nad svojim konkurentima. Međutim, ne postoji jamstvo da će danas postignuta konkurentska prednost ostati dugoročno nepromijenjena. Naglasak je na spremnosti poduzimanja akcija, točnije, mjeri u kojoj je poduzeće spremno sudjelovati s konkurentima te brzo reagirati u uključivanju i sudjelovanju na tržištu. Dinamika vrhovnog menadžmenta vrlo je važna komponenta sposobnosti konkurentskog ponašanja poduzeća. Tim vrhovnog menadžmenta je glavni element koji koordinira i mobilizira organizacijske resurse i napore za agresivno natjecateljsko angažiranje poduzeća. Pretpostavka agresivnijeg ponašanja na tržištu i suradnje s konkurentima je integracija vrhovnog menadžmenta koja prvenstveno ovisi o kompatibilnim osobinama i komunikacijskim vještinama članova. S posebnim naglaskom na timove vrhovnog menadžmenta, ovaj rad istražuje u kojoj se mjeri određeno strateško ponašanje poduzeća u hiperkonkurentskoj industriji može povezati sa stjecanjem privremene konkurentske prednosti, mjereno kroz poboljšanja poslovne uspješnosti poduzeća. Središnji cilj ovog istraživanja je teoretski i empirijski definirati i proučiti strateško ponašanje poduzeća u hiperkonkurenciji kroz definiranje nove taksonomije strateških obrazaca, tj. specifično strateško ponašanje poduzeća koje pruža i povećava vjerojatnost ostvarivanja konkurentske prednosti u hiperkonkurentnim industrijama. Važan doprinos ovog istraživanja također se odražava u razvoju modela koji analizira utjecaj specifičnih osobina tima vrhovnog menadžmenta (TMT) na obrasce koje poduzeće koristi, kao i odnos između tržišne pozicije poduzeća na specifično strateško ponašanje.

agresivnost; konkurentska prednost; poslovna uspješnost poduzeća; hiperkonkurencija; tim vrhovnog menadžmenta (TMT); strateški obrazac poduzeća

Puni tekst: engleski, pdf (454 KB)