Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Lipanj 2018. ::: Vol.69 No. 03

    Ivan Rubinić
    Dejan Bodul

REGULACIJA „TOO-BIG-TOO-FAIL“ KOMPANIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

https://doi.org/10.32910/ep.69.3.5

Pregledni rad

U teorijskim analizama prevladava stajalište kako ulogu države unutar mješovitog gospodarstva treba svesti na osiguranje institucionalnog okvira za nesmetano egzistiranje slobodnog tržišta. Međutim, globalna zbivanja u domeni „too-big-to-fail“ subjekata predstavljaju ogroman izazov za vlade glede sposobnosti efikasnog upravljanja ekonomskim aktivnostima i očuvanja sustava slobodne konkurencije. Posljedično, koncepti poput trgovačka društva od strateškog, posebnog ili sistemskog značaja počinju preuzimati sve važniju ulogu u vođenju ekonomskih politika diljem svijeta. Uvažavajući činjenicu da priroda „too-big-too-fail“ kompanija čini te kompanije relevantnima nadomak propasti, fokus se u radu stavlja na pravne i ekonomske posljedice poslovnog kolapsa. Autori analizi pristupaju iz perspektive stečajnog prava posebno naglašavajući pravne okvire unutar kojih zakonodavac mora pronaći optimalno rješenje kao bi uklonio ili umanjio tržišne neuspjehe. Nakon predstavljanja uloge države u teorijskom i praktičnom smislu, autori pristupaju analiziranju pravnih mogućnosti posrnulih „too-big-to-fail“ kompanija unutar zakonodavnog okvira Republike Hrvatske. Puna kompleksnost proučavane materije analizirala se na primjeru Agrokor Grupe gdje se potvrdila teza rada da u slučaju kolapsa „too-big-too-fail“ kompanije državni intervencionizam predstavlja nužnost. U konačnici, zaključuje se da ekonomski značaj „too-big-to-fail“ kompanije kojoj prijeti propast, nedvojbeno, zahtijeva državnu intervenciju s ciljem očuvanja ekonomske stabilnosti i maksimiziranja društvenog blagostanja.

stečaj; kompanije od strateškog i posebnog značaja; kompanije od sistemskog značaja; too-big-to-fail kompanije.

Puni tekst: engleski, pdf (337 KB)