Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Kolovoz 2018. ::: Vol.69 No. 04

    Zaid AL-Hawatmah
    Osama Samih Shaban

SOCIJALNO RAČUNOVODSTVO I IZVJEŠĆIVANJE O DRUŠTVENOJ ODGOVORNOSTI U JORDANSKIM KORPORACIJAMA NA AMMANSKOJ BURZI

https://doi.org/10.32910/ep.69.4.6

Pregledni rad

Ovaj rad istražuje praksu socijalnog računovodstva i izvješćivanja o društvenoj odgovornosti u jordanskim korporacijama na ammanskoj burzi. S obzirom da aktivnosti korporacija imaju značajan utjecaj na društvo, one trebaju biti odgovorne spram okoline i članova društva u kojima djeluju. Kako bi se utvrdilo stanje socijalnog računovodstva i izvješćivanja, provedena je analiza godišnjih izvješća 30 slučajno odabranih jordanskih korporacija za 2016. godinu. Istraživanje je pokazalo kako 73% korporacija u Jordanu iskazuju svoje društveno odgovorne aktivnosti u godišnjim izvješćima. Kako bi informirali o njihovoj predanosti društvenoj odgovornosti, 50% tih korporacija koriste izvještaje menadžmenta, 36% korporacija koristi izvješće o društvenoj odgovornosti poduzeća, a 14% koristi bilješke uz financijske izvještaje. S obzirom da postoje mnoge tehnike izvještavanja, zaključak je kako jordanska komisija za vrijednosne papire, kao regulatorno tijelo državne vlasti, treba raditi na uspostavljanju jedinstvenih izvještaja o socijalnom računovodstvu.

ammanska burza; društvena odgovornost; društveno odgovorno izvješćivanje; jordanske korporacije

Puni tekst: engleski, pdf (731 KB)