Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2019. ::: Vol.70 No. 06

    Gabriela Chmelíková
    Ivana Blažková
    Vojtěch Tamáš
    Radka Redlichová

ULOGA VELIČINE PODUZEĆA U DRUŠTVENO-EKONOMSKOM RAZVOJU REGIJA U ČEŠKOJ

https://doi.org/10.32910/ep.70.6.2

Prethodno priopćenje

Cilj ovog rada je istražiti pokretače društveno-ekonomskog razvoja NUTS 3 regija u Češkoj. Cilj se ostvaruje ispitivanjem odnosa jednog od čimbenika regionalnog razvoja - strukture poduzeća i razvoja regije sa socijalnog i ekonomskog stanovišta. Polazimo od teorije diversifikacije i prethodnih empirijskih nalaza te empirijski testiramo ulogu veličine poduzeća u regionalnom razvoju. Koristimo uravnoteženi skup podataka za 14 regija za razdoblje 2000. - 2016. koji pružaju informacije o društveno-ekonomskim rezultatima regija u terminima BDP-a i stope nezaposlenosti. U radu se polazi od hipoteze da je stopa nezaposlenosti u regijama s većim udjelom malih poduzeća manje osjetljiva na opći trend čitavog gospodarstva. Međutim, veći udio malih poduzeća dovodi do poboljšanog regionalnog BDP-a. Dobiveni rezultati potvrđuju da mala poduzeća ubrzavaju gospodarski rast istovremeno igrajući ulogu socijalnog stabilizatora u češkim regijama. Dobiveni zaključci mogli bi pomoći u osmišljavanju regionalne politike u Češkoj.

Prosječna plaća; diversifikacija; BDP; regionalni razvoj; veličina poduzeća; nezaposlenost

Puni tekst: engleski, pdf (264 KB)