Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2019. ::: Vol.70 No. 06

    Dinko Bilić

UTJECAJ E-KOMUNIKACIJE NA PODIZANJE RAZINE UČINKOVITOSTI TURISTIČKE DESTINACIJE GRADA ZAGREBA

https://doi.org/10.32910/ep.70.6.3

Pregledni rad

Svrha je rada utvrditi važnost pristupa i zastupljenosti informacijskih i komunikacijskih medija za turiste na turističkoj destinaciji Zagreb te prevladava li i u kolikoj mjeri takva vrsta komunikacije u odnosu na neposrednu komunikaciju s nositeljima turističke ponude i građanima. Sastavni dio rada čini provedeno kvantitativno istraživanje putem anketnog upitnika među turistima na turističkoj destinaciji Zagreb u razdoblju od rujna 2017. do veljače 2018. godine. U istraživanje su uključeni turisti koji su boravili u svim gradskim četvrtima turističke destinacije grada Zagreba, a popunjena su 202 anketna upitnika, od čega je 188 pravilno popunjenih. Ispitanici su, među ostalim, ocjenjivali informiranost o postojećim sadržajima destinacije, mogućnosti komuniciranja na destinaciji te važnost i zastupljenost informacijskokomunikacijskog medija. Rezultati deskriptivne statističke analize pokazali su da turisti pozitivno ocjenjuju informiranost i mogućnosti komuniciranja na destinaciji s nositeljima ponude, no u ocjeni važnosti informativno-komunikacijskog medija najvažnija je dostupnost Interneta u smještajnim kapacitetima, restoranima i drugim ugostiteljskim objektima za prehranu, kao i u kafićima i drugim ugostiteljskim objektima. Rezultati istraživanja ukazali su na dodatna promišljanja u definiranju mogućnosti koje u komunikaciji nudi određena destinacija i uvođenja inovacija u postojeći komunikacijski sustav.

e-komunikacija; turistička destinacija; društvene mreže; digitalizacija

Puni tekst: hrvatski, pdf (307 KB)