Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2019. ::: Vol.70 No. 06

    Branko Krnić
    Ivona Beljan

DINAMIKA PROMJENA FINANCIJSKOG POLOŽAJA I FINANCIJSKIH REZULTATA PODUZEĆA I BANAKA U HRVATSKOJ

https://doi.org/10.32910/ep.70.6.4

Pregledni rad

Cilj ovog istraživanja je proširiti dosadašnje spoznaje o međuovisnosti funkcioniranja financijskog i realnog sektora u hrvatskoj ekonomiji. U tu se svrhu istražuje dinamika promjena financijskog položaja i financijskih rezultata njihovih ključnih sastavnica, tj. poduzeća i banaka. U usporedbi s ranijim istraživanjima prošireni su aspekti analiziranja i vremenski horizont analize, detaljnije se razmatra recesijsko razdoblje hrvatskog gospodarstva, a redefiniran je i obuhvat financijskih pokazatelja. Usporedbe se provode na temelju omjera, indeksa rasta i odnosa osnovnih stavki u okviru linearnih regresijskih modela te odabranih sektorskih financijskih pokazatelja. Utvrđene su razlike u kretanju dijela kategorija uspješnosti i financijskog položaja poduzeća i banaka u recesijskom razdoblju i prikazano kako se pogoršava kvaliteta plasmana i s određenim pomakom profitabilnost banaka u uvjetima pogoršanja pokazatelja likvidnosti i solventnosti poduzeća. Nalazi istraživanja mogu pridonijeti boljem razumijevanju međuovisnosti kretanja financijske i realne sfere ekonomije te spoznavanju potrebe da se, uz makroekonomske indikatore, za pravovremeno prepoznavanje i otklanjanje međusektorskih nesrazmjera, trebaju više koristiti komparativna sektorska analiza agregiranih podataka i pokazatelja iz financijskih izvještaja.

financijski položaj; uspješnost poslovanja; poduzeća; banke

Puni tekst: hrvatski, pdf (1 MB)