Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2020. ::: Vol.71 No. 06

    Nicola Rubino

PRIJENOS PROMJENA CIJENA NAFTE I NEUSKLAĐENOST REALNOG EFEKTIVNOG TEČAJA U ZEMLJAMA IZVOZNICAMA

https://doi.org/10.32910/ep.71.6.2

Izvorni znanstveni članak

Prošla istraživanja pokazala su kako realni tečajevi slijede univarijantni nelinearni proces koji aproksimira njihovo ponašanje u terminima transakcijskih troškova. Međutim, malo ili ništa nije rečeno o alternativnim izvorima nelinearnosti u zemljama izvoznicima robe. Ovaj rad istražuje vezu koja nedostaje između ravnoteže realnog deviznog tečaja cijena dobra primjenom mjere volatilnosti cijena nafte kao vanjskog izvora kratkoročnih fluktuacija. Dobivene procjene pokazuju da je odnos cijena realnog deviznog tečaja nelinearan s obzirom na promjenu cijene nafte, te da ocjena primjerenosti nelinearnih specifikacija nadmašuje onu ekvivalentnih linearnih modela. Ravnotežna brzina prilagodbe je različita u dvije grane odnosa: u većini graničnih modela režim negativne volatilnosti predstavlja bržu prilagodbu, a u nekim slučajevima i najznačajniju.

tranzicijski regresijski model; realni devizni tečaj; nelinearnosti: cijena nafte; cijena dobara

Puni tekst: engleski, pdf (465 KB)