Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2020. ::: Vol.71 No. 06

    Hrvoje Vojković

EKONOMSKI UČINKOVITA ZDRAVSTVENA SKRB I LIJEČNIČKA POGREŠKA

https://doi.org/10.32910/ep.71.6.3

Pregledni rad

Cilj rada je bio istražiti odgovarajuće ekonomske modele koji utvrđuju elemente optimalnog profesionalnog standarda zdravstvene skrbi, a koji stoje u supstratu ekonomski učinkovite solucije, napose s obzirom na aktualno stanje i trendove u Hrvatskoj, kao i usporedno u SAD te Italiji. U tom smislu su posebno analizirani ekonomski učinci primjene instituta građanskopravne odgovornosti zbog povrede medicinskog standarda (liječnička pogreška), a napose financijski aspekt u svom totalitetu (trošak odštete, medicinske prevencije, ukupni društveni trošak), te su izloženi refentni ekonomski modeli. Istraživanje je pokazalo da prema različitim ekonomsko-financijskim kategorijama rezultati primjene instituta građanskopravne odgovornosti u Hrvatskoj značajno odstupaju od ukupnih ekonomskih učinaka koji se ostvaruju u zemljama obuhvaćeni ovim radom, što je rezultanta smanjene učestalosti utuženja spornih slučajeva liječničkih pogreški, kao i nižeg prosječnog iznosa odštetnine i korelativnih akcesornih troškova, a što in ultima linea dovodi do komparativno nižeg ukupnog društvenog troška. Istraživanje je pokazalo da fundamentalni instrumentarij ekonomski učinovite zdravstvene skrbi u domeni odštetnopravne problematike liječničkih pogreški leži u praktičnoj provedbi pravila dužne pažnje, odnosno, odštetnopravnom sustavu. Na taj način građanskopravna odgovornost za liječničku pogrešku faktično djeluje kao zaštitni mehanizam koji svojim pravnim i ekonomskim posljedicama per consequens oblikuje zdravstveni proces tako što potiče potencijalnog štetnika (liječnik/zdravstvena ustanova) u smjeru pružanja zdravstvene uslugu u režimu standarda optimalne skrbi, imajući na umu da upravo odštetnopravni sustav navedeni standard medicinskog postupanja izjednačuje sa ekonomskom kategorijom optimalne skrbi za pacijenta. Prema tome, ekonomski učinkovitu soluciju valja tražiti u skladnom sudjelovanju cjelovitog kompleksa sistemskih mjera u zdravstvu i odštetnom pravu, a sa ciljem smanjenja ukupnog društvenog troška na ime šteta uslijed liječničke pogreške uz istodobno održanje općeg medicinskog standarda u obavljanju zdravstvene usluge.

ekonomski učinkovita zdravstvena skrb; odgovornost za liječničku pogrešku; optimalan profesionalni standard zdravstvene skrbi; trošak štete; medicinski standard liječnika

Puni tekst: hrvatski, pdf (385 KB)