Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Rujan 2021. ::: Vol.72 No. 05

    Nikoleta Zubić
    Zoran Sušanj
    Danijela Sokolić

EFEKTI EDUKACIJE O PODUZETNIŠTVU NA PODUZETNIČKU SAMOEFIKASNOST, POŽELJNOST I NAMJERE STUDENATA

https://doi.org/10.32910/ep.72.5.5

Izvorni znanstveni članak

U nastojanjima poticanja gospodarskog razvoja te smanjenja nezaposlenosti i suzbijanja siromaštva sve se više prepoznaje uloga poduzetništva. Ističu se njegove brojne prednosti te se sve češće raspravlja o potrebnim poduzetničkim kompetencijama i njihovom razvoju. Glavni cilj ovog istraživanja bio je ispitati efekte edukacije o poduzetništvu na poželjnost poduzetništva, poduzetničku samoefikasnost i poduzetničke namjere studenata. U istraživanju je sudjelovalo 48 ispitanika (eksperimentalna i kontrolna skupina), a mjerenje je provedeno prije i nakon edukacije o poduzetništvu. Rezultati pokazuju da polaznici nakon edukacije značajno bolje procjenjuju svoje poduzetničke vještine i sposobnosti, međutim, na skali poželjnosti poduzetništva ostvaruju niže rezultate u odnosu na prvo mjerenje. U istraživanju su ispitivane razlike s obzirom na spol te je utvrđeno da u oba mjerenja studenti u odnosu na studentice ostvaruju statistički značajno više rezultate na svim korištenim skalama. Uspoređujući studente/ice ekonomskih i neekonomskih usmjerenja utvrđeno je kako studenti/ice ekonomskih usmjerenja ostvaruju više rezultate na jednom aspektu poduzetničkog potencijala (poduzetnička svjesnost) te skali poželjnosti poduzetništva, skali poduzetničkih namjera i skali stupnja razvijenosti poduzetničkih znanja, vještina i sposobnosti.

edukacija o poduzetništvu; poduzetnički potencijal; poduzetnička samoefikasnost; poželjnost poduzetništva; poduzetničke namjere

Puni tekst: hrvatski, pdf (400 KB)