Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Svibanj 2023. ::: Vol.74 No. 03

    Enver Krasniqi
    Esat Durguti

PROCJENA POSLOVNE UČINKOVITOSTI I UTJECAJ RAZNOLIKOSTI FINANCIRANJA TOKOM COVID-19: DOKAZI S KOSOVA

https://doi.org/10.32910/ep.74.3.3

Izvorni znanstveni članak

Ovaj rad ima za cilj ispitati prepreke i izazove s kojima se suočavaju poduzeća na Kosovu u pogledu pristupa izvorima financiranja MSP-a tijekom pandemije, kao i njihov utjecaj na poslovnu procjenu MSP-a. S obzirom na to da su više od 99 posto poduzeća na Kosovu mala i srednja poduzeća, koja se smatraju ključnima za gospodarski razvoj, ona također doprinose stvaranju radnih mjesta. Ova studija koristi kvantitativni pristup, s prijavljenim podacima koje dostavljaju mala i srednja poduzeća izravno putem upitnika. Empirijski pristup korišten u studiji je uređena logit regresija za mjerenje učinka kreditiranja, poslovnog plana, vlastitog ulaganja, donacija i posuđivanja od obitelji ili prijatelja na procjenu poslovanja tijekom pandemije Covid-19. Empirijski rezultati pokazuju da kreditiranje i poslovni planovi imaju značajan pozitivan utjecaj na procjenu poslovanja, dok posudbe od obitelji ili prijatelja te donacije imaju značajan negativan utjecaj. Unatoč ograničenjima studije, uvjereni smo da bi ona trebala potaknuti raspravu između istraživača, akademika i kreatora politike. Studija sadrži izvornu vrijednost i doprinos u empirijskom aspektu, koji je osmišljen na temelju podataka dostavljenih za Kosovo za procjenu povezanosti između malih i srednjih poduzeća i korištenja izvora financiranja tijekom pandemije Covid-19.

MSP, financiranje, vladina politika, regulacija

Puni tekst: engleski, pdf (411 KB)