Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2001. ::: Vol.52 No.09-10

    Milan Mesarić

ULOGA DRŽAVE U TRŽIŠNOM GOSPODARSTVU S OSVRTOM NA AKTUALNO STANJE U HRVATSKOJ

Izvorni znanstveni članak

U svijetu suvremene kritike ekonomskog neoliberalizma ponovno postaje aktualna ideja o povećanoj odgovornosti država na nacionalnoj i međunarodnoj razini u cilju zaštite općih i dugoročnih interesa, ali čuvajući slobodu i inicijativu i pojedinca, autonomiju i poduzetnost gospodarskih subjekata i autoregulacioni mehanizam tržišta u najvećoj mogućoj mjeri. Autor zaključuje da u Hrvatskoj država zbog specifičnih razloga mora preuzeti ulogu pokretača i katalizatora ubrzanog gospodarskog razvitka sve dok se ne stvore uvjeti za proces razvitka koji implicira poduzimanje niza razvojnih aktivnosti u skladu s usvojenom strategijom i planom.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 985 - 1033 (pdf, 172.9 KB)