Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Kolovoz 2002. ::: Vol.53 No.07-08

    Mirjana Čižmešija
    Nataša Kurnoga Živadinović

FAKTORSKA ANALIZA REZULTATA KONJUKTURNIH TESTOVA HRVATSKE

Izvorni znanstveni članak

Značaj konjunkturnih testova naglašava se činjenicom da konjunkturna kretanja nisu određena samo objektivnim faktorima, već velikim dijelom mišljenjem i očekivanjima ekonomskih stručnjaka o tim faktorima. To je razlog da se konjunkturnim testovima u svijetu, a u posljednje vrijeme i u Hrvatskoj, pridaje sve veća važnost kao kvalitetnoj podlozi za praćenje i prognoziranje promjena smjera kretanja nacionalne gospodarske aktivnosti. Rezultati konjunkturnih testova se analiziraju različitim statističko-analitičkim metodama. Time se kvantitativno izražavaju specifičnosti gospodarskih kretanja. Konjunkturni testovi u Hrvatskoj provode se po harmoniziranoj metodologiji EU. Pored vremenskih serija salda odgovora pojedinih pitanja, odnosno varijabli konjunkturnih testova, izračunavaju se zbirni pokazatelji konjunkturne klime u sektoru za koji se test provodi. Faktorska analiza rezultata konjunkturnih testova Hrvatske ima za cilj potvrditi opravdanost izbora istih varijabli –komponenti zbirnih pokazatelja konjunkturne klime u industriji, trgovini i građevinarstvu kao što je to definirano Harmoniziranim programom konjunkturnih istraživanja EU na ekonomskim fakultetima u Hrvatskoj.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 684 - 705 (pdf, 116.7 KB)