Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2006. ::: Vol.57 No.03-04

    Duljko Hasić

POTENCIJALI MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA: IZVOR EKONOMSKOG PROGRESA BOSNE I HERCEGOVINE- REZULTATI EMPIRIJSKOG ISTRAŽIVANJA -

Pregledni rad

Autor razmatra problematiku razvoja malih i srednjih poduzeća u Bosni i Hercegovini sa ciljem utvrđivanja njihove sposobnosti za prilagođivanje budućim velikim izazovima u poslovnoj okolini, uzrokovanima aktivnim uključivanjem Bosne i Hercegovine u proces globalizacije. Pitanje malog i srednjeg poduzetništva, s jedne strane, predstavlja značajno pitanje politike regionalnog razvoja, a sa druge strane, predstavlja sastavni dio nacionalne ekonomske politike države, kojom se defi niraju okviri za provođenje razvojne politike. Predmet ovog rada veoma je važan i za ekonomsku revitalizaciju BiH i njezinu uspješnu konkurentsku utakmicu u užem regionalnom i širem okruženju. Mala i srednja poduzeća u BiH najlošija su komponenta ukupne organizacione strukture gospodarstva, pa je utoliko urgentnija njihova ubrza-na razvojna orijentacija, financijska konsolidacija i konkurentnost. Zaključci autorova istraživanja ukazuju na nedovoljan stupanj razvoja malih i srednjih poduzeća za poduzimanje značajnijih organizacijskih promjena, a u okviru analize pojedinih komponenti njihovoga organizacijskog potencijala, niska razina sposobnosti predstavlja kočnicu bržem ekonomskom rastu.

mala i srednja poduzeća; globalizacija; ekonomski rast; administrativne barijere; zaštita investitora; konkurentnost; jačanje poduzetništva; jačanje gospodarskog menadžmenta; implementacija reformi; radna snaga

Puni tekst (Hrvatski) Str. 243 - 269 (pdf, 369.28 KB)