Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Srpanj 2006. ::: Vol.57 No.05-06

    Sanda Renko

KREIRANJE DINAMIČKOG MODELA IZBORA PRODAVAONICE

Izvorni znanstveni članak

Proces izbora određenoga tipa prodavaonice funkcija je dviju grupa čimbenika: onih na strani potrošača i onih na strani prodavaonice. Budući da veliki broj kriterija diktira donošenje potrošačeve odluke o tome gdje kupiti određene proizvode i da oni interaktivno reagiraju i utječu jedan na drugi i na sam izbor prodavaonice, razvijeni su modeli kojima se taj problem pokušao učiniti razumljivijim. Svrha je autoričina rada ustanoviti na osnovi identifi ciranih ključnih čimbenika koji utječu na izbor prodavaonice na koji način i kojim intenzitetom pojedini čimbenici djeluju na donošenje odluke o izboru i kreirati model izbora prodavaonice (koji se sastoji od defi niranih kriterija) koji će domaćim maloprodajnim poduzećima osigurati smjernice za kreiranje potencijalne strategije za postizanje konkurentske prednosti na tržištu.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 321 - 343 (pdf, 388.94 KB)