Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2006. ::: Vol.57 No.12

    Valerija Botrić
    Boris Cota

IZVORI INFLACIJE U TRANZICIJSKOJ EKONOMIJI: SLUČAJ HRVATSKE

Izvorni znanstveni članak

Cilj ovog rada je istražiti process generiranja infl acije u Hrvatskoj. Slijedeći metodologiju koju su predložili Dibooglu and Kutan (2005.), autori ocjenjuju model malog ot-vorenog gospodarstva, primjenjujući SVAR metodu. Rezultati upućuju na zaključak kako je inflacija u Hrvatskoj povezana sa šokovima uvjeta razmjene i platne bilance. Ti rezultati se zatim uspoređuju s rezultatima ponovno ocijenjenog neograničenog VAR modela, primjenjujući metodologiju koju je predložio Payne (2002.). Rezultati drugog pristupa također potvrđuju kako monetarni šokovi imaju relativno manji utjecaj na proces generiranja inflacije u Hrvatskoj.

inflacija; Hrvatska; SVAR metoda

Puni tekst (Engleski) Str. 835 - 854 (pdf, 293.11 KB)