Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2006. ::: Vol.57 No.12

    Josip Tica

TESTIRANJE PARITETA KUPOVNE MOĆI TESTOM JEDINIČNOG KORIJENA NAD DUŽIM VREMENSKIM RAZDOBLJEM: SLUČAJ HRVATSKE

Izvorni znanstveni članak

U ovom radu je testirana hipoteza pariteta kupovne moći na godišnjim podacima za Hrvatsku u razdoblju od 1952. do 2003. Iako problem snage ukazuje na činjenicu da je potrebno imati niz od 75 godina kako bi se sa 50% šanse mogla odbaciti nulta hipoteza u slučaju kada je realni tečaj uistinu stacionaran, unit root test je uspio odbaciti nultu hipotezu na podacima za Hrvatsku na nizu dugom 51 godinu. Povrh toga, upotrebom jednostavnog autoregresivnog modela uspješno je objašnjeno 20 do 55% varijacija realnog tečaja u promatranom razdoblju, iako je stupanj postojanosti devijacija u nekim razdobljima bio visok. Ekonometrijske procjene su ukazale na činjenicu da pola devijacije od ravnoteže za realni tečaj kune i njemačke marke nestaje nakon 0,9 godina, za realni tečaj dolara i kune nakon 2,2 godine i za realni tečaj kune i talijanske lire 1,2 godine.

realni tečaj; paritet kupovne moći; problem snage; unit root test; testiranje dugog razdoblja.

Puni tekst (Engleski) Str. 856 - 880 (pdf, 247.79 KB)