Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Studeni 2007. ::: Vol.58 No.11

    Ilhan Ozturk
    Hüseyin Kalyoncu

DA LI JE REALNI BDP PO STANOVNIKU U ZEMLJAMA OECD STACIONARAN? DOKAZI IZ TESTA O JEDINIČNIM KORIJENIMA VREMENSKIH PRESJEKA I VREMENSKIH SERIJA

Prethodno priopćenje

U članku se istražuje stacionarnost realnog BDP po stanovniku za 27 zemalja OECD, u razdoblju 1950.-2004. Primjenom ADF testa o jediničnim korijenima na jednostruke vremenske serije, došlo se do zaključka da serije realnog BDP po stanovniku većine zemalja OECD imaju jedinični korijen. Taj bi zaključak, međutim, mogao biti rezultat općenito slabe jakosti ovog testa. Cilj je članka ponovno razmotriti taj problem, koristeći posebne informacije koje se dobivaju kombinacijom podataka vremenskih serija i vremenskog presjeka i veće snage testova o jediničnim korijenima za združene vremenske serije i vremenske presjeke. Primijenjen je test kojeg zagovaraju Im, Pesaran i Shin (1997.). Rezultati nadmoćno ukazuju da su u zemljama OECD serije realnog BDP po stanovniku nestacionarne.

realni BDP po stanovniku; stacionarnost; testovi o jediničnim korijenima

Puni tekst (Engleski) Str. 680 - 688 (pdf, 131.37 KB)