Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2000. ::: Vol.51 No.09-10

    Stjepan Zdunić

TRANZICIJSKA KRIZA I POLITIKA IZLAZA Ekonomsko-politička prosudba

Izvorni znanstveni članak

Autor komparativno prosuđuje dosegnutu razinu tranzicije hrvatskoga gospodarstva. Oporavak gospodarstva i dinamike rasta kriterij je prosudbe efikasnosti tranzicijskog procesa. Na osnovi toga zaključak je autora da jetranzicijska kriza u Hrvatskoj znatno dublja nego u ostalim naprednijim tranzicijskim zemljama. Razlog je tome neadekvatna makroekonomska politika,posebno u monetarno-kreditnom i bankarskom sustavu. Zaključak je autora daje potreban zaokret u makroekonomskoj politici, posebno monetarno-kreditnoj, u Republici Hrvatskoj.

-

Puni tekst (Hrvatski) Str. 809 - 828 (pdf, 93.15 KB)