Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@hde.hr

prof. dr. sc. Dražen Kalogjera

S tugom javljamo da nas je 28. 5. 2016. zauvijek napustio naš dragi prijatelj i kolega prof. dr. sc. Dražen Kalogjera. Njegovim odlaskom Hrvatsko društvo ekonomista izgubilo je jednog od najistaknutijih članova iz svojih redova, kojega će biti teško nadomjestiti u ljudskom, znanstvenom i stručnom pogledu. Njegov vedar, optimističan duh, britak um i humor dodirnuo je sve nas koji smo imali sreću da ga upoznamo. Hvala mu na svemu.

Hrvatsko društvo ekonomista [28.05.2016.]

Održana konferencija

Osijek 2016

Znanstveno-stručna konferencija uz javnu raspravu
“POLJOPRIVREDA, DEMOGRAFIJA I NOVE TEHNOLOGIJE”
Hrvatsko društvo ekonomista, HGK – Županijska komora Osijek i Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

u petak, 22.04.2016. godine (od 10 do 14 sati) organizirali su Znanstveno-stručnu konferenciju kojom se, u obliku panela i pozvanih predavanja raspravilo o aktualnoj problematici hrvatske poljoprivrede, prehrambene industrije i srodnih industrija, demografskom deficitu (koji je najizražajniji upravo u ovoj Regiji) i novim tehnologijama koje mogu povećati produktivnost i inovativnost upravo u širem području djelatnosti povezanih s poljoprivredom. Cjelovit program: Program konferencije.

Izvadak iz medija:

  • Glas Slavonije, Do 2050.godine izgubit ćemo 300.000 ljudi, ovdje.
  • HRT radio, Uvjet za razvoj Hrvatske je poljoprivreda, ovdje.

Zahvaljujemo svim sudionicima, gostima predavačima, panelistima i suorganizatorima što su svojim angažmanom pridonijeli kvaliteti i uspjehu osječke Konferencije!

S. Jurišić [25.04.2016.]

Najava Konferencije

Osijek 2016

Znanstveno-stručna Konferencija i javna stručna rasprava na temu "Poljoprivreda, demografija i nove tehnologije"

Organizator: Hrvatsko društvo ekonomista u suradnji sa Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i HGK  Županijskom komorom Osijek

Vrijeme: 22. travnja (petak) 2016., od 10,00 do 14,00 sati

Mjesto: HGK Županijska komora Osijek, Europske avenije 13, Osijek

razmak

Sudjelovanje: U programu Konferencije u svečanom i uvodnom dijelu uz domaćina sudjeluju organizatori i pozvani uzvanici, a nakon pozvanih predavanja dr. sc. Gorana Buturca iz Ekonomskog instituta u Zagreb i prof. dr. sc. Dražena Živića iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar, u panel raspravi sudjelovat će članovi Hrvatskog društva ekonomista, predstavnici Hrvatske gospodarske komore, Hrvatskog udruženja poslodavaca, Instituta Ivo Pilar te znanosti i struke. Sudionici skupa su pozvani gospodarstvenici, članovi HGK Županijske komore Osijek, članovi HUP-a, studenti Sveučilišta u Osijeku.

Prijava: Ulaz na Konferenciju je slobodan bez plaćanja kotizacije, ali uz prethodnu pisanu prijavu. Prijavni obrazac u prilogu.

razmak

Cilj Konferencije: Cilj ovoga projekta Hrvatskog društva ekonomista je  jačanje  suradnje znanosti,  civilnog društva, Sveučilišta i gospodarstva kako bismo kroz dijalog, raspravu i razmjenu mišljenja između partnera pridonijeli ostvarivanju razvojnog puta, u ovome slučaju s fokusom na područje Slavonije. Konferencija ima za cilj otvaranje javne stručne rasprave na temu poljoprivrede, demografije i novih tehnologija,  uz promociju ekonomskih znanosti te osvješćivanje i propitivanje uloge i značaja reafirmacije slobode i širine ekonomskih istraživanja u procesu rješavanja složenih društvenih problema.

Program Konferencije: Ovdje (PDF 1.47 MB)

Sažetak pozvanih predavanja:

 Makroekonomska slika prehrambene industrije Republike Hrvatske,
dr. sc. Goran Buturac

Prehrambena industrija pokazala je veliku otpornost prema recesiji iz 2008. godine, ali najnoviji trendovi potvrđuju snažan konkurencijski pritisak i potrebu jačanja izvozne konkurentnosti. Nedovoljna diversifikacija proizvodnih i tržišnih struktura ukazuje na neiskorištene potencijale razvoja i potrebu većeg ulaganja u inovacije i razvoj novih proizvoda. Među analiziranim izvoznim segmentiranim tržištima, hrvatska prehrambena industrija je najbolje pozicionirana na tržištu CEFTA-e. Tu je najveći broj proizvoda s komparativnim prednostima, najveći stupanj diversifikacije izvoza te relativni i apsolutni vanjsko-trgovinski suficit. U odnosu na druge industrijske sektore prehrambena industrija ima treći najveći multiplikativni učinak na output koji ostvaruje hrvatska ekonomija, što potvrđuje strateški karakter ove djelatnosti za hrvatsko gospodarstvo. Potencijali jačanja konkurentnosti prehrambenog sektora prepoznaju se u nastavku procesa rasta izvozne orijentiranosti, sve većoj zastupljenosti na brzo rastućim tržištima, rastu potrošnje hrane, ulaganjima u inovacije i razvoj novih proizvoda te ulaganjima u razvoj novih tržišta.

Depopulacija Hrvatske – činjenice i moguća/potrebna rješenja,
prof. dr. sc. Dražen Živić

Hrvatska se danas nalazi u dubokoj demografskoj krizi uzrokovanoj brojnim, složenim i dugoročnim destabilizacijskim čimbenicima kretanja i razvoja stanovništva te negativni dinamički i strukturni demografski trendovi postaju sve više ozbiljnom prijetnjom društvenoj stabilnosti i ekonomskom razvoju zemlje. Hrvatska gubi stanovništvo i prirodnim i mehaničkim putem, a posebno negativan proces u demografskom razvoju Hrvatske jest starenje stanovništva. Sve to produbljuje neravnotežu u funkcionalnim dobnim skupinama važnim za buduću reprodukciju, ali i za formiranje ekonomski aktivnog stanovništva, tj. radne snage. Iako je depopulacija u svim svojim oblicima opći proces u Hrvatskoj, postoji određena populacijska polarizacija koja se indicira i na razini administrativnih jedinica (županije, gradovi, općine) i na razini naselja (urbana/ruralna), odnosno regija (npr. Kontinentalna/Jadranska Hrvatska). Demografsko osiromašenje Hrvatske, napose sve izraženije populacijsko pražnjenje, bitan su činitelj prostorne, odnosno regionalne razvojne neravnoteže. Nužno je osmisliti i provesti sveobuhvatne poticajne mjere aktivne demografske politike u najširem smislu riječi, i s motrišta društveno-gospodarskog napretka, ali i sa stajališta nužne skrbi o nacionalnoj sigurnosti i hrvatskim strateškim interesima.

razmak

Programski odbor:

prof. dr. sc. Ljubo Jurčić, predsjednik Hrvatskog društva ekonomista, (predsjednik)

prof. dr sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

dr. sc. Mladen Mlinarević, dopredsjednik Hrvatskog društva ekonomista

prof. dr. sc. Ivan Teodorović, glavni urednik Ekonomskog pregleda

Organizacijski odbor:

mr. sc. Snježana Jurišić, glavni tajnik Hrvatskog društva ekonomista, (predsjednica)

doc. dr. sc. Nataša Drvenkar, koordinatorica EFOS-HUP suradnje, Ekonomski fakultet u Osijeku

Zoran Kovačević, dipl. oec., predsjednik HGK Županijske komore Osijek

S. Jurišić [04.04.2016.]

Poziv na Skupštinu

Na temelju članka 25. Statuta Hrvatskog društva ekonomista predsjednik prof. dr. sc. Ljubo Jurčić objavljuje Poziv na redovnu Skupštinu.

::: Ovdje :::

S. Jurišić [17.02.2016.]

Završeno 23. tradicionalno savjetovanje

hde 2016

Završilo je 23. tradicionalno savjetovanje "Ekonomska politika Hrvatske u 2016." koje je od 11. do 13. studenoga okupilo 70-ak predavača, panelista, autora i moderatora koji su svojim prilozima i aktivnim sudjelovanjem u programu pridonijeli da ovo Savjetovanje ispuni svoju tradicionalnu misiju povezivanja znanosti, struke, gospodarskog sektora i nositelja odlučivanja s ciljem analize stanja hrvatskoga gospodarstva te davanja prijedloga ekonomskih politika za sljedeću godinu...                                                                                  više

S. Jurišić [18.11.2015.]

hde 2016

Savjetovanje se održava pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović

hde 2016

CILJ I PROGRAM

Cilj 23. tradicionalnog savjetovanja je nastavak dugogodišnje inicijative Hrvatskog društva ekonomista koje kao organizacija civilnog društva podržava i zalaže se za dijalog, suradnju i partnerstvo predstavnika ekonomske znanosti i struke te općenito zainteresirane javnosti za ekonomska pitanja s javnim i državnim institucijama i kreatorima politika.

Savjetovanje podrazumijeva da demokracija, uspješno gospodarstvo i tehnologija, na čemu se temelji razvoj i bogatstvo zemlje, nije ostvarivo bez uključivanja znanja i znanosti. Upravo je zato savjetovanje i zamišljeno kao platforma uspostavljena za otvoreni dijalog svih relevantnih aktera o aktualnom stanju i perspektivama za gospodarski rast i razvoj Republike Hrvatske pod okriljem ekonomske znanosti.

Kao rezultat savjetovanja očekuju se prijedlozi za smjernice razvoja gospodarstva i odgovarajućih ekonomskih politika za 2016. godinu.

Program savjetovanja sastoji se od plenarnih predavanja pozvanih predavača, prijavljenih izlaganja i panel rasprava. Savjetovanje se odvija tijekom tri dana prema sljedećim tematskim cjelinama:

  • Ekonomska politika Hrvatske u 2016. godini
  • Demografski problemi Hrvatske
  • Razvoj Hrvatske kao digitalne ekonomije i društva
  • Može li Hrvatska riješiti makroekonomske neravnoteže
  • Hrvatska zaduženost – ima li izlaza
  • Tržište rada i perspektive
  • Aktualna istraživanja mladih znanstvenika

Predviđeni su paneli o digitalnoj ekonomiji, o ključnim ekonomskim pitanjima, mogućnostima rješavanja makroekonomskih neravnoteža, izlazu iz hrvatske zaduženosti, perspektivama tržišta rada i o rezultatima aktualnih ekonomskih istraživanja.

PROGRAM SAVJETOVANJA - PREUZMITE OVDJE

Organizacijski odbor

mr. sc. Snježana Jurišić, glavna koordinatorica – hde@ingbiro.hr
dr. sc. Katarina Bačić
prof. dr. sc. Branko Blažević
doc. dr. sc. Tomislav Ćorić
prof. dr. sc. Ljubo Jurčić
dr. sc. Dragan Kovačević
dr. sc. Mladen Mlinarević
prof. dr. sc. Josip Tica
Kamilo Vrana, dipl. ing.

KLJUČNI DATUMI

15. rujna 2015. - otvorene rane prijave
1. listopada 2015. – zadnji rok za predaju radova
23. listopada 2015. - redovne prijave
11. studenoga 2015. - svečano otvaranje
11. – 13. studenoga 2015. - trodnevni program savjetovanja

S. Jurišić [12.10.2015.]
koordinatorica 23.TSHDE

NAJAVA

Poštovana publiko, cijenjene kolegice i kolege, dragi prijatelji HDE-a,

u ovom brzom vremenu stalnih promjena naše tradicionalno savjetovanje čvrsta je točka za pregled aktualnog stanja hrvatskoga gospodarstva te za raspravu i iznošenje ideja i prijedloga za rješavanje ekonomskih problema pod okriljem ekonomske znanosti.

Hrvatsko društvo ekonomista sa zadovoljstvom najavljuje 23. tradicionalno savjetovanje o ekonomskoj politici Hrvatske u 2016.

11., 12. i 13. studenoga 2015. / Grand Hotel Adriatic / Opatija

Savjetovanje se održava pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović

Poziv za slanje radova

Poštovani članovi, kolege i suradnici,
Pozivaju se zainteresirani autori da sažetke radova ili gotove radove najkasnije do 1. rujna 2015. pošalju na hde@ingbiro.hr.
S obzirom na vremensko ograničenje trajanja savjetovanja, Znanstveno-stručni odbor će na temelju pristiglih sažetaka odabrati tematske radove koji će biti uključeni u program savjetovanja, dok će pristigli radovi koji prođu uređivačku recenziju biti objavljeni u Zborniku radova 23. tradicionalnog savjetovanja.
Svi autori će biti obaviješteni o prihvaćanju radova za Zbornik te o mogućnosti prezentacije rada na savjetovanju.
Konačni i cjeloviti radovi za objavu u Zborniku predaju se najkasnije do 1. listopada 2015., a prihvatljiva dužina rada je do 15 kartica.
Upute autorima su ovdje, a za dodatne upite stojim vam na raspolaganju.

S. Jurišić [16.7.2015.]
koordinatorica 23.TSHDE

OKRUGLI STOL

okrugli stol

Okrugli stol održao se 22. svibnja 2015. u sklopu proširene sjednicu gospodarskog vijeća ŽK Zadar u organizaciji HGK – Županijske komore Zadar.

Sjednicu je otvorio predsjednik Gospodarskog vijeća ŽK Zadar Dario Jurin, uz pozdrav dobrodošlice stotinjak prisutnih gospodarstvenika, predstavnika institucija i lokalne uprave. Dario Jurin je predstavio financijske rezultate poslovanja gospodarstva Zadarske županije u 2014. godini te je iznio neke pokazatelje ovogodišnjih gospodarskih kretanja. Skupu su se obratili gradonačelnik Božidar Kalmeta i dožupan Božidar Longin, koji su iznijeli dobre primjere dosadašnjeg razvoja Zadra s osvrtom na uspješno provedene projekte.

 Drugi dio sjednice obilježila je panel-rasprava koju je vodio dopredsjednik HDE-a dr. sc. Mladen Mlinarević, a u kojoj su sudjelovali članovi Glavnog odbora Hrvatskog društva ekonomista, prof. dr. Mato Crkvenac, dr. sc. Branimir Lokin, prof. dr. Ljubo Jurčić, doc. dr. sc. Tomislav Ćorić, dr. sc. Dragan Kovačević, prof. dr. Lovorka Galetić, prof. dr. Jože Perić i Dario Jurin, dipl.oec. Posebno naglašavamo da je prof. Lovorka Galetić dobila nagradu Zagrepčanka godine, na čemu joj sa zadovoljstvom čestitamo .

Panelisti su u konstruktivnom dijalogu argumentirali svoje poglede o mogućim pravcima izlaska iz krize, uz prijedloge za rješavanje problema državnog duga, deficita proračuna, nezaposlenosti, izvoza i drugih gorućih problema u hrvatskom gospodarstvu. U raspravi su sudjelovali mnogi gospodarstvenici iznoseći svoje aktualne probleme te su od uglednih ekonomista tražili pomoć u njihovu rješavanju.

Sve su popratili i mediji s naglaskom da je ovo prvi susret Glavnog odbora Hrvatskog društva ekonomista i gospodarstvenika članova komore u Hrvatskoj. Vidi članak u Zadarskom listu.

S. Jurišić [1.6.2015.]

OKRUGLI STOL

Okrugli stol

S. Jurišić [15.5.2015.]

REFLEKSIJE I PORUKE 22.TRADICIONALNOGA SAVJETOVANJA HRVATSKOG DRUŠTVA EKONOMISTA

hde 2013

Tradicionalni skup ekonomista u organizaciji Hrvatskog društva ekonomista održan je u Opatiji od 12. do 14. studenoga 2014. Savjetovanje je održano pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ive Josipovića.

Zahvaljujemo svim sudionicima, gostima predavačima i partnerima koji su svojim sudjelovanjem dali doprinos kvaliteti i zanimljivosti Savjetovanja te naznačili pravce za buduće djelovanje te zahvala sponzorima koji su omogućili uspješno odvijanje Savjetovanja.

Cilj savjetovanja prvenstveno je bio da se razmijene istraživački rezultati i stručna mišljenja o rezultatima ekonomske i razvojne politike u godini 2014. i ujedno da se daju bitne naznake za ekonomsku i razvojnu politiku u godini 2015., s pogledom na mogućnosti razvitka u srednjoročnom razdoblju, a prikaz Savjetovanja s refleksijama i porukama pripremio je prof. dr. sc. Ivan Teodorović:

Refleksije i poruke Savjetovanja (pdf 290 KB)

S. Jurišić [5.12.2014.]

Arhiva događaja

Na ovome mjestu možete pogledati sve ono što je vrijeme ostavilo iza sebe.

Ovaj dio "povijesti" vremenom će narasti jer mislimo objaviti doslovno sve radove koji su većinom prezentirani na našem tradicionalnom savjetovanju koje se svake godine održava u Opatiji...

Više pročitajte više...