Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2016. ::: Vol.67 No. 06

    Ljubo Jurčić
    Ksenija Dumičić
    Anita Čeh Časni

FLEKSIBILNOST REALNIH I NOMINALNIH NADNICA: SLUČAJ ODABRANIH ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA

Prethodno priopćenje

Fleksibilnost nadnica smatra se jednom od glavnih odrednica fleksibilnosti tržišta rada. U ovome se empirijskom radu analizira fleksibilnost realnih i nominalnih plaća u zemljama Zapadnog Balkana i u odabranim Novim zemljama članicama (NMS) i to pomoću nerestriktivnog vektorskog modela autoregresije. Glavni je cilj ovoga rada bio procijeniti postoji li razlika u reakciji nominalnih i realnih plaća na šokove za skupinu odabranih zemalja Zapadnog Balkana i skupinu Novih zemalja članica. Procijenjen je nerestriktivni autoregresijski model i prikazane su funkcije impulsnih odziva u cilju procjene dugoročnih učinaka šokova na nominalne i realne plaće. U analizi su korišteni podaci o prosječnim bruto plaćama iz WIIW baze. Analiza je provedena za razdoblje od siječnja 2004. do lipnja 2015. godine. Rezultati empirijske analize su pokazali da je reakcija plaća na šokove u zemljama Zapadnog Balkana ista ili jača kao i u skupini Novih zemalja članica.

nominalne nadnice; realne nadnice; vektorski model autoregresije; zemlje Zapadnog Balkana

Puni tekst: engleski, pdf (265 KB)