Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Studeni 2007. ::: Vol.58 No.11

    Duško Pavlović

UTJECAJ VISINE POREZA NA DOBIT NA PRILJEV INOZEMNIH IZRAVNIH ULAGANJA

Stručni rad

U radu se ispituje utjecaj visine stope poreza na dobit na priljev inozemnih izravnih ulaganja. U posljednjih petnaestak godina države širom svijeta usvojile su različite mjere u želji da privuku više stranog kapitala. Jedna od najčešćih mjera bila je snižavanje stope poreza na dobit. Iako korisna, donesena u izolaciji, ta mjera nije značajno utjecala na investicijske odluke stranih ulagača. Makroekonomska stabilnost, stabilno socijalno i političko okruženje, lakoća poslovanja, mogućnost zapošljavanja obrazovane i stručne radne snage utječu na investicijske odluke mnogo više od visine stope poreza na dobit. Hrvatska je snizila zakonsku stopu poreza na dobit sa 35% na 20% u godini 2001. No, sudeći prema raspoloživim podacima, to nije imalo nikakav utjecaj na priljev FDI. Ako želi potaknuti veći priljev “greenfield” investicija, Hrvatska će, uz rješavanje nekih unutarnjih problema, morati organizirati smišljeniji nastup u privlačenju nekoliko velikih multinacionalnih kompanija, koje bi investirale u nove, izvozno orijentirane proizvodnje.

porez na dobit; inozemna izravna ulaganja; multinacionalne kompanije

Puni tekst (Hrvatski) Str. 732 - 748 (pdf, 255.1 KB)